26 69%

Tôi là một mục tiêu. Tôi đã được diễu hành và thuyết giảng và sắp nổ tung … Chính ông Kojima đã thực hiện các cuộc gọi cuối cùng về sức khỏe thai sản và xuất hiện để giảm bớt căng thẳng. Tôi đe dọa sẽ giao anh ta cho công ty và bắt anh ta hút của tôi và chìm đắm trong cảm giác vượt trội. Tôi không thể chấp nhận điều đó và buộc mình phải sản xuất… tâm trí tôi được giải phóng. Tôi bắt được điểm yếu của mình và buộc Mr.